Vi dokumenterer to steder. Vi har dels en mappe hvor vi dokumenterer alle de sygeplejefaglige opgaver/aktiviteter/ opgaver som vi har. Det er til brug hvis der opstår tvivl eller komplikationer, så vil læger og andre samarbejdspartnere kunne se hvad vi har foretaget os. Den mappe skrives ud fra principperne om tavshedspligt.
Men, vi bruger også en helt almindelig kinabog hvor vi skriver lidt om de ting vi laver sammen med klienten og hvordan dagen har været. Samtidig opfordrer vi familie og venner til ligeledes at skrive hvad der sker. Er det en dement klient vi passer på, så er det godt at læse højt og lige opsummere hvad der er sket – det er en god stimulering at tale om noget godt som er sket for nylig og samtidig følge med i livet omkring den ældre/syge